.

Nasze 3 wartości, które nas definiują i reprezentują

We promote your human creativity
Predictable solutions, unpredictable skills
Keeping it simple
Responsabilidad

We promote your human creativity
We love our work, we know what we mean in people’s lives because we work from the end consumer’s point of view. What moves us in our day to day is the same thing that makes us want to inspire and be part of the lives of others.

Predictable solutions, unpredictable skills
The quality of our products and our service is what makes us reliable and predictable. A perfect foundation on which to build infinite solutions. The same ones that provide freedom, and motivate the creativity that ensures unpredictable and unexpected results.

Keeping it simple
We are the beginning, the lever for others to build on. We inspire from the simplicity and ease of reaching results for others, to whom we give the tools to imagine and create.

Jesteśmy przedsiębiorstwem odpowiedzialnym społecznie

Emuca bierze na siebie odpowiedzialność za organizację i finansowanie zarządzania odpadami z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a także baterii i akumulatorów, wprowadzanych przez nią na rynek hiszpański, jak i ich utylizację, zapewniając przy tym odpowiednią dbałość o środowisko zgodną z obecnymi przepisami prawa i starając się zwiększyć wrażliwość i świadomość swoich klientów w zakresie znaczenia, jakie odgrywa rozdzielne zarządzenie tymi odpadami.

W przedsiębiorstwie Emuca mamy świadomość tego, jak rozwój naszej działalności oddziałuje na środowisko naturalne. Dlatego też:

  • Stosujemy kryteria ciągłego doskonalenia w spełnianiu obowiązujących wymogów i stosowaniu się do przepisów, zapobiegając zanieczyszczaniu otoczenia we wszystkich zakładach Grupy.
  • Stale monitorujemy skutki środowiskowe stosowanych procesów, produktów i prowadzonej działalności.
  • Dbamy o to, by nasi dostawcy usług transportowych oraz opakowań stosowali wewnętrzne systemy zarządzania środowiskiem lub plany działań na rzecz ograniczenia skutków środowiskowych.
  • Promujemy opakowania ekologiczne we wszystkich swoich procesach, tak aby ich projekty wymagały wykorzystania minimalnej ilości niezbędnych materiałów aby były one możliwie jak najmniejsze i najlżejsze oraz w 100% nadające się do recyklingu.
  • Nasze zakłady współpracują z zarejestrowanymi zewnętrznymi dostawcami w zakresie czyszczenia, składowania i odbierania odpadów z papieru, drewna, żelaza, aluminium, tworzyw sztucznych, tonerów itd., .
  • Odnawiamy swoją flotę pojazdów transportowych i osobowych celem zapewnienia ich prawidłowego stanu i funkcjonowania, jak również odpowiedniego zużycia paliwa i ograniczania emisji spalin.

Odpowiedzialność społeczna

Jedną z zasad obowiązujących w firmie Emuca jest ochrona integralności i reputacji przedsiębiorstwa w oparciu o przestrzeganie przepisów prawa oraz norm etycznych obowiązujących na rynkach, na których spółka prowadzi działalność.

Praktyczne stosowanie tej zasady wymaga wdrożenia silnej kultury korporacyjnej na wszystkich poziomach organizacji, jak również stworzenia i stałego aktualizowania kompletnego systemu polityk, procedur, kodeksów postępowania oraz kontroli wewnętrznych, które są szczegółowo opisane w kodeksie postępowania.

Responsabilidad

Emuca – firma przyjazna rodzinie

Od roku 2007 Emuca posiada Certyfikat Firmy Przyjaznej Rodzinie, nadawany przez Fundację Masfamilia. Certyfikat ten jest wyrazem uznania fundacji dla starań naszego przedsiębiorstwa w ramach polityki i inicjatyw na rzecz dobrostanu oraz równości wszystkich swoich pracowników.

Nasze przedsiębiorstwo znalazło się wśród pionierów certyfikatu EFR (Firmy Przyjaznej Rodzinie), będąc jednym z 30, które uzyskały go jako pierwsze w Hiszpanii i pierwszym z sektora meblarskiego. Obecnie wyróżnieniem tym poszczycić się może ponad 300 firm.

Bycie przedsiębiorstwem EFR oznacza postawienie na model zarządzania trzeciej generacji w oparciu o stałe doskonalenie, który odpowiada na potrzeby nowej kultury pracy w kontekście odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw.

Aktualnie w naszej księdze świadczeń socjalnych znajduje się ponad 25 propozycji mających na celu podniesienie jakości życia naszych pracowników.

Współpracujemy również z ośrodkami i stowarzyszeniami zajmującymi się grupami zagrożonymi bezrobociem, którym regularnie zlecamy niektóre prace.

Jednym z naszych celów jest praca na rzecz polityki odpowiedzialności społecznej poprzez wdrażanie działań, które poprawiają jakość zatrudnienia, dobrostan pracowników, rozwój zawodowy oraz równość szans.

Subskrybuj powiadomienia
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Powiadomienia zostały zablokowane
Kliknij aby zasubskrybować
Dziękujemy za subskrypcję
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Nie będziesz więcej otrzymywać powiadomień
Zarządzaj powiadomieniami
SUBSKRYBUJ
NIE SUBSKRYBUJ
Odblokuj powiadomienia
Postępuj zgodnie z instrukcjami aby zezwolić na otrzymywanie powiadomień: