Warunki sprzedaży


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE I ZASTOSOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW


ARTYKUŁ 2. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ


ARTYKUŁ 3. OFERTY


ARTYKUŁ 4. DOSTAWA


ARTYKUŁ 5. RYZYKO I KOSZTY TRANSPORTU


ARTYKUŁ 6. REKLAMACJE


ARTYKUŁ 7. STAWKI, CENA I KOSZTY


ARTYKUŁ 8. PŁATNOŚCI


ARTYKUŁ 9. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI


ARTYKUŁ 10. ROZWIĄZANIE


ARTYKUŁ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


ARTYKUŁ 12. SIŁA WYŻSZA


ARTYKUŁ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, COPYRIGHT I POUFNOŚĆ


ARTYKUŁ 14. OCHRONA DANYCH


ARTYKUŁ 15. PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY


ARTYKUŁ 16. ODSTĄPIENIE


Subskrybuj powiadomienia
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Powiadomienia zostały zablokowane
Kliknij aby zasubskrybować
Dziękujemy za subskrypcję
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Nie będziesz więcej otrzymywać powiadomień
Zarządzaj powiadomieniami
SUBSKRYBUJ
NIE SUBSKRYBUJ
Odblokuj powiadomienia
Postępuj zgodnie z instrukcjami aby zezwolić na otrzymywanie powiadomień: