Warunki sprzedaży


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE I ZASTOSOWANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW


ARTYKUŁ 2. CZĘŚCIOWA NIEWAŻNOŚĆ


ARTYKUŁ 3. OFERTY


ARTYKUŁ 4. DOSTAWA


ARTYKUŁ 5. RYZYKO I KOSZTY TRANSPORTU


ARTYKUŁ 6. REKLAMACJE


ARTYKUŁ 7. STAWKI, CENA I KOSZTY


ARTYKUŁ 8. PŁATNOŚCI


ARTYKUŁ 9. ZACHOWANIE PRAWA WŁASNOŚCI


ARTYKUŁ 10. ROZWIĄZANIE


ARTYKUŁ 11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


ARTYKUŁ 12. SIŁA WYŻSZA


ARTYKUŁ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, COPYRIGHT I POUFNOŚĆ


ARTYKUŁ 14. OCHRONA DANYCH


ARTYKUŁ 15. PRAWO WŁAŚCIWE, SPORY


ARTYKUŁ 16. ODSTĄPIENIE