Jesteśmy na drodze do zrównoważonego rozwoju

Organizacja w XXI wieku nie może być rozumiana bez potrójnej orientacji na wpływ: ekonomia, środowisko i zaangażowanie społeczne to trzy filary, na których chcemy nadal się rozwijać, z silnym przekonaniem, że zrównoważony rozwój jako organizacja musi iść w parze z najważniejszymi aspektami, które określą przyszłość następnych pokoleń.

image

Odnosimy się do trzech filarów zrównoważonego rozwoju: środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

 

 

image

Nasze cele zrównoważonego rozwoju

Dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez diagnozę, analizę kontekstu, ciągłe pomiary i poszukiwanie doskonałości, a podstawą naszej pracy są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

W Emuca skupiamy się na 11 celach zrównoważonego rozwoju, na których koncentrujemy nasze działania.

 

image

 

 

Obecnie koncentrujemy nasze wysiłki na tych 11 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

 

 

Ślad węglowy

Zmiana klimatu jest rzeczywistością obecną w naszej strategii zrównoważonego rozwoju, dlatego naszym najbardziej potencjalnym wskaźnikiem zmiany klimatu jest ślad węglowy. W 2022 r. obliczyliśmy nasze emisje bazowe z zakresów 1 i 2 i zmierzamy w kierunku dodania emisji z zakresu 3, odpowiadającego ostatniemu poziomowi. W jaki sposób? Próbując zmniejszyć wpływ na procesy logistyczne i łańcucha wartości. 

Prowadzimy różne działania w celu zminimalizowania wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko

 

 

image

Monitorowanie i mierzenie wskaźników ESG

EMUCA opracowała szereg wskaźników i mierników środowiskowych, społecznych i produkcyjnych. Wszystkie z nich pojawiają się w naszej karcie wyników i pozwalają nam okresowo analizować wyniki organizacji, a tym samym usprawniać podejmowanie strategicznych decyzji. 
 
Wśród wszystkich wdrożonych ulepszeń wyróżniamy następujące: 

  • Ekoprojekt w nowych produktach 
  • Zmniejszenie ilości pojemników i opakowań 
  • Postępy w działaniach na rzecz równości płci 
  • Działania na rzecz solidarności 
  • Zmniejszenie naszego śladu węglowego 

Działania te mogą znaleźć odzwierciedlenie w raportach i komunikatach, wzmacniając w ten sposób wizerunek firmy i jej przejrzystość.
 

image

Społeczna odpowiedzialność biznesu / ESG / Raporty zrównoważonego rozwoju

Każdego roku przeprowadzamy diagnozę opartą na pomiarach i status quo zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego organizacji i przekładamy ją na publicznie dostępny raport, który ma na celu wykazanie, w jak największym stopniu przejrzystości, wsparcia i zaangażowania kierownictwa w tym obszarze.

image
Subskrybuj powiadomienia
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Powiadomienia zostały zablokowane
Kliknij aby zasubskrybować
Dziękujemy za subskrypcję
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Nie będziesz więcej otrzymywać powiadomień
Zarządzaj powiadomieniami
SUBSKRYBUJ
NIE SUBSKRYBUJ
Odblokuj powiadomienia
Postępuj zgodnie z instrukcjami aby zezwolić na otrzymywanie powiadomień: