Co oferujemy | Ludzie | pl_PL Emuca Back to top
Loading…
emuca - vida en los muebles

Zamierzasz usunąć ten koszyk. Jesteś pewny?

Dostęp do obszaru prywatnego Emuca - Vida en los muebles

Co oferujemy

Co oferujemy
Co oferujemy
  • Przedsiębiorstwo wielokulturowe. Nasza grupa obecna jest w wielu krajach i wspiera wymianę kulturową oraz oddelegowywanie pracowników za granicę z myślą o wnoszeniu wartości dodanej do naszej działalności.
  • Młoda i dynamiczna organizacja. Średnia wieku naszych kadr nie przekracza 35 lat.
  • Polityka przejrzystości informacji. Dzielimy się na bieżąco ze wszystkimi pracownikami naszymi wskaźnikami funkcjonowania przedsiębiorstwa za pośrednictwem różnych systemów technologicznych.
  • Jakość zatrudnienia. Ponad 90% naszych pracowników zatrudnionych jest na stałe a wskaźnik rotacji jest bardzo niski.
  • Firma przyjazna rodzinie. Wyróżniona przez Ministerstwo Pracy oraz Fundację +Familia. Troszczenie się o sytuację osobistą każdego pracownika jest jednym z filarów naszej polityki kadrowej.
  • Elastyczność w miejscu pracy. Nasi pracownicy mogą korzystać z elastycznych godzin pracy i wynagrodzeń oraz samodzielnie wybierać terminy swoich urlopów.
  • System wynagrodzeń uwzględniający osiągnięcie celów na szczeblu indywidualnym, zespołu i przedsiębiorstwa. Wynagrodzenie każdego pracownika składa się z części stałej oraz zmiennej.
  • Półroczne oceny kompetencji, które zapewniają pracownikom informację zwrotną o wydajności ich pracy oraz dają możliwość poznania perspektyw rozwoju zawodowego.
  • Ponad 1.800 godzin szkoleń pracowniczych rocznie, głównie w zakresie znajomości języków obcych. Nasi pracownicy mają możliwość nauki angielskiego, włoskiego, portugalskiego i francuskiego.
  • Duży wybór świadczeń socjalnych, które uzupełniają system wynagrodzeń: dodatki na przedszkole, wyprawki dla noworodków, premie za wysługę lat itd.

 

Chcesz znaleźć u nas pracę?