Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. CSR)

Chcemy podzielić się z Państwem naszym sposobem pracy i zaangażowaniem, modelem biznesowym skoncentrowanym na jakości, innowacyjności rozwiązań, wyraźnym zaangażowaniem w zrównoważony rozwój w odniesieniu do środowiska naturalnego oraz skutecznym prowadzeniu firmy.

Mając ponad 35-letnie doświadczenie międzynarodowe, chcemy towarzyszyć naszym klientom na głównych rynkach europejskich, oddając do ich dyspozycji nasze biura handlowe we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii i Hiszpanii, jak również nasze centra logistyczne we Włoszech i Hiszpanii, o łącznej powierzchni ponad 21.000 m2, wyposażone w zaawansowane systemy telematyczne, automatyczne magazyny pionowe oraz innowacyjne systemy zarządzania zamówieniami. Obecnie eksportujemy do ponad 50 krajów.

Strategia i zarządzanie

W Emuca stawiamy naszych współpracowników, pracowników, klientów i dostawców w centrum naszej strategii, ponieważ wierzymy, że nasza główna wartość dodana tkwi w ludziach, którzy nam towarzyszą i z którymi pracujemy. Wiemy, że wsłuchiwanie się w Twoje potrzeby jest niezbędne do generowania wspólnej wartości.

Utrzymujemy stałą i płynną komunikację z naszymi różnymi udziałowcami. Naszymi głównymi kanałami komunikacji i źródłami informacji są: nasza strona internetowa www.emuca.es, na której można znaleźć wiele informacji dotyczących firmy oraz sekcje dla klientów i dostawców. Można je również znaleźć poprzez profile w mediach społecznościowych i naszą obsługę klienta.

Cele i tematy Organizacji Narodów Zjednoczonych

W 2019 roku Emuca działała zgodnie z 10 wytycznymi, ustanowionymi przez Ministerstwo Zatrudnienia i Ubezpieczeń Społecznych, dostosowanymi do hiszpańskiej strategii odpowiedzialności biznesu; dołączając w ten sposób do zobowiązania, aby przejść do bardziej konkurencyjnego, produktywnego, zrównoważonego i integracyjnego społeczeństwa i gospodarki.

Na rok 2020 Emuca postawiła sobie za cel kontynuację działań w tym zakresie, przyjmując za priorytet zaangażowanie w realizację 6 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

W tym kierunku podąża, jako Odpowiedzialna Firma Rodzinna, zaaprobowana przez ONZ jako dobra praktyka, wyznaczając kierunki działania w zakresie praw pracowniczych i rozszerza swoje działania odnoszące się do środowiska, innowacji i infrastruktury oraz odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji.

Subskrybuj powiadomienia
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Powiadomienia zostały zablokowane
Kliknij aby zasubskrybować
Dziękujemy za subskrypcję
Zasubskrybowałeś powiadomienia
Nie będziesz więcej otrzymywać powiadomień
Zarządzaj powiadomieniami
SUBSKRYBUJ
NIE SUBSKRYBUJ
Odblokuj powiadomienia
Postępuj zgodnie z instrukcjami aby zezwolić na otrzymywanie powiadomień: